763 serwery klientów
80 kanały telewizyjne
76020 zarejestrowanych użytkowników
Wspracie dla YouTubera i Streamera

Co to jest VPN

VPN (angielski: Virtual Private Network) jest to sieć komputerowa do łączenia komputerów w różnych miejscach w internecie wirtualną sieć. Chociaż komputery mogą być fizycznie niezależne sieci na całym świecie, za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej mogą komunikować się ze sobą, jak gdyby były w jednym segmencie sieci.

Uogólnienie to sieć tuneli VPN przy użyciu standardowego połączenia sieciowego tworzy wirtualne połączenie między dwoma komputerami, w ramach którego można następnie zadzwonić z innego połączenia sieciowego.

W naszym przypadku, pomiędzy komputerem a naszym serwerem, który służy jako brama do Internetu. Zalety takich połączeń są wzrosła anonimowość, cenzury internetu, szyfrowana transmisja, które nie mogą podsłuchiwać swojego dostawcy Internetu. I wreszcie, można również zapisywać przesyłane dane, jest to bardzo opłacalne w mobilnym internecie.